0332 433 000

Puericultura – Pediatrie

 PUERICULTURA reprezintă latura profilactică a Pediatriei și se ocupă cu ansamblul mijloacelor care asigură creșterea și dezvoltarea normală (somatică și psihică) a copilului. Îngrijirea și creșterea unui copil sănătos nu se poate face după “bunul simț” al mamei.

Copilul NU este un adult în miniatură ci prezintă particularități morfo-funcționale specifice fiecărei perioade de dezvoltare. Măsurile incorecte de îngrijire începând chiar din primele zile de după naștere vor influența negativ starea de sănătate a copilului, adolescentului și a viitorului adult ( obezitate, diabet, ateroscleroză, hipertensiune arterială, tulburări de personalitate, etc.).

Serviciile oferite de noi:

  • Evaluarea stării de sănătate a copilului 0 – 3 ani
  • Consiliere și demonstrații practice pentru acordarea îngrijirii corecte în diferite etape de dezvoltare ale nou-născutului și sugarului: regimul de viață, îmbrăcămintea, baia, masajul, gimnastica, aeroterapia.
  • Consiliere pentru un regim alimentar corect, individualizat în funcție de vârsta și de dezvoltarea fizică a copilului.
  • Testarea nivelului de dezvoltare psihomotorie (Testul Denver II – S.U.A.)
  • Consiliere și demonstrații practice pentru dezvoltarea psihomotorie corectă, corespunzătoare vârstei.
  • Depistarea eventualelor stări patologice și îndrumarea către specialiști.

puericultura, pediatrie, consultatii

Testul Denver II evaluează performanțele unui copil aparent normal la naștere, în funcție de vârstă, până la 6 ani. Testul compară perfomanța copilului examinat în fața unei varietăți de probe, cu performanța altor copii de aceeași vârstă. Nu este un test de inteligență și nu dă o
prognoză definitivă asupra nivelului de adaptare intelectuală viitoare. Evaluarea comportamentului în cadrul testului evidențiază în ce măsură copilul își folosește aptitudinile și ne poate indica unde și cum trebuie să intervenim pentru a-l ajuta să-și folosească întreaga capacitate a aptitudinilor sale.